Vi står inför ett paradigmskifte. Digitaliseringen – den fjärde industriella revolutionen – handlar i många stycken om skriftlig kommunikation via smarta mobiler. Genom att vi alla så gott som ständigt är online uppstår fantastiska möjligheter till snabb, säker, billig och individpassad dialog mellan individer och organisationer.

Det här gör att värdet av den skriftliga kommunikationen ökar och att förmågan att skapa individuellt anpassade meddelanden, brev och dokument blir allt mer strategisk för er verksamhet.

 
 

"Vår vision är att förenkla för människor och verksamheter i hela världen att kommunicera via skriftliga kanaler"

 
 

VÅR AFFÄRSIDÉ

är att utveckla ett brett sortiment av standardprogramvaror och tjänster som hjälper verksamheter i privat och offentlig sektor att förenkla arbetet med att skapa och underhålla kommunikationsprocesser som förbättrar dialogen med deras kunder och andra intressenter.

VÅR MISSION

är att bygga ett lönsamt och trivsamt bolag genom att hjälpa våra kunder att kommunicera och interagera med sina kunder och övriga intressenter via både digitala och postala kanaler.

VÅR HUVUDSTRATEGI

för att uppfylla vår mission är att satsa på agila utvecklingsprocesser och molntjänster. Vi arbetar hårt med att optimera hela vår värdekedja och bygger upp långvariga relationer med ledande konsultorganisationer och med Microsoft.