Innovation är att kombinera redan känd kunskap på nya sätt. När Metaforce grunderades 2003 av Erik Kremel och Krister Svärd fanns det inga smarta mobiler. Det vanligaste sättet att kommunicera med många individer var med hjälp av papper och kuvert. Men så fanns ju Internet, e-post och sms...

Erik och Krister insåg att Internet skulle komma att förändra den skriftliga kommunikationen i grunden. De såg att det skrivna ordet skulle komma att lämna papper och anade nya möjligheter för en smartare kunddialog. Ur den här insikten föddes idén om att utveckla programvara som skulle hjälpa verksamheter att använda skriftlig kommunikation för att skapa en personlig, relevant och effektiv dialog med kunder och andra intressenter via multipla kanaler.

När Björn Junge, som idag är VD för Metaforce kom med 2004, skapades den vision som fortfarande leder oss: att förenkla för människor och verksamheter i hela världen att kommunicera via skriftliga kanaler.

När Apple lanserade iPhone 2007 såg de tre kompanjonerna visionen börja ta form på allvar och två år senare startade de utvecklingen av Brevo, världens första privatägda säkra digitala brevlåda. När Brevo 2013 såldes till Kivra hade man närmare 300 000 privata användare!

Idag har Metaforce över 50 % marknadsandel bland stora försäkringsbolag i Sverige, och vi befinner oss i startgroparna för att ta steget utanför Norden.