MEDBORGAREN I CENTRUM

___

 

Digitaliseringen har stor betydelse för samhällsutvecklingen. Med smarta och säkra kommunikationsprocesser går det att skapa en enklare vardag för alla medborgare och verksamheter samtidigt som kostnaderna för medborgare, företag, förvaltning och samhället som helhet kan minskas.

 
 

MINA MEDDELANDEN

 

Mina meddelanden är en tjänst där kommuner, landsting och myndigheter kan skicka digital post på ett säkert sätt till medborgare och företag. Tjänsten utvecklas och förvaltas av Skatteverket på uppdrag av regeringen.

Senast 2017 ska medelstora och stora statliga myndigheter ha anslutit relevanta meddelandeflöden till Mina meddelanden. För att skapa en effektivare ärendehantering och en hög nytta för medborgare och företag är det viktigt att även kommuner och landsting ansluter till tjänsten.

 
 
 
 
 

VI ANSLUTER DIN VERKSAMHET

Metaforce är pionjärer inom digital post. Redan 2009 hjälpte vi Brevo – världens första privatägda säkra digitala brevlåda att utveckla och driva deras tekniska plattform. Vi vågar därför påstå att vi besitter en unik erfarenhet och kompetens kring säker digital post.

Genom att koppla era olika verksamhetssystem till Metaforce kommunikationshubb når ni på ett enkelt och enhetligt sätt Mina Meddelanden och kan på så sätt skicka både volymbrev och enstaka brev till alla medborgare som har en säker digital brevlåda.

VÅRT ERBJUDANDE

Vi hjälper din verksamhet att göra er skriftliga kommunikationen till ett redskap för bättre service, rationellare hantering och lägre kostnader.

Tillsammans med våra partner ser vi till att ni kan att utnyttja digitaliseringens alla möjligheter till personligt anpassad kommunikation med alla medborgare via den kanal som varje medborgare önskar.