FRÅGOR & SVAR FRÅN NAV-MÖTET

___

 

Nedan finner ni en sammaställning av några av de frågor som ställdes under mötet med NAV. Hör gärna av er till oss om ni har ytterligare frågor. Alla frågor kommer publiceras här allt eftersom de kommer in.

 
 

1. Är det frivilligt att ha en digital brevlåda i Norge?


Ja, det är helt frivilligt. 30% av de försändelser som NAV skickade i januari gick digitalt.


2. Hur många verksamhetssystem har ni?


NAV har 12 verksamhetssystem där man inte har haft någon enhetlig lösning för dokument och meddelande produktion. Målet med upphandlingen var att konvertera samtliga system till en enhetlig lösning. [Metaforce kommentar: Med Metaforce förenklas hanteringen av dokument- och distributionslogik].


3. Sammanställer man informationen från flera verksamhetssystem?


Nej inte ännu, men det är fullt möjligt att göra.


4. Är era handläggare intresserade av att kunna se kommunikationen som de jobbar med i ett gränssitt?


Ja, i vissa fall då ett ärende kräver det. Då använder man MetaWrite, som är en del av Metaforce. [Metaforce kommentar: Se video som visar hur en handläggare arbetar i en brevprocess som är skapad i Metaforce].


5. Vad är för- respektive nackdelarna med Metaforce jämfört med Adobe Livecycle?


NAV känner inte till Adobe Livecycle. [Metaforce kommentar: NAV behövde en standardprodukt som kunde hantera samtliga användarfall (structured, on-demand, interactive), på ett enhetligt sätt där olika objekt kan återanvändas mellan olika dokumentprojekt].


6. Gör ni samkuvertering och i så fall var i kedjan?


Nej inte nu, men det kan göras i distributionssteget.


7. Olika mallar och kanaler beroende på informationen. Hur tänker ni där?


Vi gör ingen åtskillnad, idag.


8. Varför har ni inte valt Viewpoint som arkivlösning?


NAV har ett eget dokumentarkiv, JOARK, som följer norsk arkivstandard, NOARK. I JOARK lagrar de dock både AXML och PDF/A.


9. Ni sparar i PDF/A. Var genereras PDF/A?


I Metaforce.


10. Hur kan en handläggare se vad som kommunicerats och kan han/hon hämta upp brev när "kunden" ringer in? Kan man t.ex. se i vilket format och kanal brevet har skickats?


'Handläggaren kan plocka upp dokumentet från dokumentarkivet och format och kanal kan ses.


11. Är det bara informationen eller dokument som lagras i JOARK?


Bara dokument.


12. Statistik på produktion och distribution, hur tar ni vara på den?


NAV har precis har kommit igång med detta. [Metaforce kommentar: Det är fullt möjligt att få ut statistik om i princip all produktion, hur många sidor, vilka mallar, vilka kanaler etc.]


13. Kommer ni konsolidera mallar när ni migrerar dem till Metaforce?


Det beror på. I vissa fall har vi [NAV] ”slagit isär” mallar [gjorda i tidigare lösningar före Metaforce], som har varit för komplexa vilket har gjort dem svåra att förvalta. [MF-kommentar: det går att både slå isär och lägga ihop mallar i Metaforce].


14. Vem är det som sköter produktionsplaneringen, NAV eller Metaforce?


NAV sköter det själva.


15. Vi (någon bland åhörarna?) har dåliga källsystem och måste lägga ner mycket tid på dem. Kan man manuellt kontrollera och skicka filer med Metaforce?


Ja. [Metaforce kommentar: I Dynamon kan man hantera alla körningar manuellt eller automatiskt].


16. Vid stora körningar – kan man dela upp körningar så att man t.ex. inte överbelastar kundtjänst?


Ja. [Metaforce kommentar: Man kan schemalägga alla körningar precis som man önskar].


 
 

STÄLL EN FRÅGA TILL METAFORCE


Om ni har ytterligare frågor kan ni ställa dem via formuläret nedan. Alla frågor kommer att publiceras här allt eftersom de kommer in. Ni kan även kontakta oss direkt om ni behöver ytterligare information eller underlag.

 
*
*