SKAPA VÄRDEFULLA UPPLEVELSER I ALLA KANALER

___

 

Digitaliseringen gör att papper och kuvert ersätts av smarta mobiler. Det här paradigmskiftet skapar fantastiska möjligheter till snabb, säker, billig och interaktiv dialog med kunder och andra intressenter. Metaforce hjälper er verksamhet att snabbt och enkelt ta vara på alla möjligheterna.

 
 
 
 
 

vÅRT KUNDERBJUDANDE

Metaforce förenklar för människor och verksamheter att kommunicera via både digital och postala kanaler. På så sätt hjälper vi kunder som Skandia, If, AFA, Ålandsbanken och den norska försäkringskassan, NAV, att kommunicera på ett personligt och relevant sätt med miljontals kunder.

DIGITAlisera kunddialogen

Med våra lösningar kan er verksamhet automatisera den skriftliga kommunikationen. Ni skapar allt från effektiva brevprocesser till interaktiva påloggade möten. Ni kan distribuera både kontorspost och volymbrev via både digitala och postala kanaler.

Nordens ledande plattform

Det unika i vårt erbjudande är vår kommunikationshubb som gör det lätt att organisera och hantera utveckling, produktion, distribution och arkivering av brev, dokument och meddelanden på ett enkelt och enhetligt sätt. Metaforce är Nordens ledande plattform för skriftlig kommunikation.

mycket lönsam investering

Med Metaforce sparar ni tid och pengar genom att automatisera alla era brevprocesser och utnyttja digitala distributionskanaler i kombination med smarta utskrifter som minskar portokostnaden. Vi hjälper er verksamhet med hela den digitala resan – från behovsanalys och idé till färdiglevererad lösning.