KOMPETENSCENTER

___

 

Den stora fördelen med Metaforce kommunikationshubb är att arbetet med den skriftliga kommunikationen kan organiseras på ett mycket effektivt sätt, t.ex. i ett kompetenscenter.

 
 
 
 
 

Snabb time to market

Ett kompetenscenter underlättar samarbetet mellan verksamhet, marknad, juridik och IT. Eftersom alla mallar kan återanvändas mellan olika dokument- och meddelandeprojekt kan utvecklingstiden för ett dokumentprojekt kortas med så mycket som 80 %. Det är särskilt viktigt när man behöver göra snabba förändringar i dokument och meddelanden, t.ex. på grund av regulatoriska förändringar.

ORDNING & REDA

Genom att alla dokumentmallar, processregler och distributionsregler, (för produktion av både volymbrev, enstaka brev och meddelanden) finns i Metaforce kommunikationshubb istället för ute i verksamhetssystemen, sparas mycket tid för IT.

 
 

Vi har “metaforcerat” alla våra dokumentprocesser och minskat time to market för vår dokumentbaserade kommunikation med närmare 80 % .”

- Skandia