NORDENS LEDANDE
KOMMUNIKATIONSHUBB

___

 

Metaforce kommunikationshubb används idag av ledande nordiska verksamheter som Skandia, If, Trygg-Hansa, AFA, och av den norska försäkringskassan, NAV. Den gör det lätt att organisera och hantera utveckling, produktion, distribution och arkivering av brev, dokument och meddelanden på ett enkelt och enhetlig sätt.

 
 
 

FULL KONTROLL

Genom att alla dokumentmallar, process- och distributionsregler (både för volymbrev, brev och meddelanden) finns samlat i Metaforce kommunikationshubb istället för ute i verksamhetssystemen, får ni full kontroll på all skriftlig kommunikation och kan organisera arbetet på ett effektivt sätt. Dessutom sparar ni tid för er IT-avdelning. När era verksamhetssystemen kopplas till Metaforce kommunikationshubb kan gamla och nya system kommunicera via både digitala och postala kanaler utan att de behöver modifieras.

 
 
 
 

EFFEKTIV UTVECKLING

Metaforce är lätt att lära och lätt att använda. Den intuitiva utvecklingsmiljön gör det möjligt att skapa dokumentmallar utan att behöva programmera. Malländringar kan utföras av verksamheten och frigör därmed dyra IT-resurser. Många av våra kunder säger att de har minskat sin utvecklingstid med upp till 80%.

EFFEKTIV ORGANISATION

Metaforce kommunikationshubb underlättar samarbetet mellan verksamhet, IT, juridik och marknad. Den bidrar på så sätt till snabbare utveckling med enhetligare design och en bättre varumärkesupplevelse.

EFFEKTIV KOMMUNIKATION

Med Metaforce är det lätt att skapa dokument och meddelanden med personliga och relevanta budskap till alla individuella kunder i de kanaler de önskar – både digitala och postala. Det stärker upplevelsen och gör det lättare att rekrytera nya kunder och behålla och utveckla befintliga.


HÖG KAPACITET & FLExibel leverans

 

Metaforce kommunikationshubb körs på Windows och har mycket hög kapacitet. Den kan producera hundratusentals dokument i batch samtidigt som den betjänar tusentals handläggare som skapar enstaka brev i olika ärendehanteringsprocesser.

Metaforce kommunikationshubb levereras som en molntjänst eller på era egna servrar.