FÖRBÄTTRA KUNDUPPLEVELSEN

___

 

Förändringens vindar blåser på den nordiska energimarknaden. Nya aktörer, krav på förnyelsebar energi, elhubbar och digitalisering innebär stora utmaningar för energibolagen – men även flera spännande möjligheter!

Den kanske viktigaste möjligheten för energibolagen är skiftet mot en kundfokuserad energimarknad. Kunderna väljer inte längre energibolag enbart baserat på priset, utan även kundupplevelsen. För att fortsätta vara framgångsrika är det därför väsentligt för energibolagen att kunna kommunicera med sina kunder på ett personligt, relevant och intuitivt sätt - genom alla kanaler.

Med Metaforce tar ni enkelt vara på kundupplevelsen!

 
 

SMARtare kommunikationsprocesser

 

Med våra lösningar kan er verksamhet automatisera den skriftliga kommunikationen. Ni skapar allt från effektiva brevprocesser till interaktiva påloggade möten. Ni kan distribuera både kontorspost och volymbrev via både postala och digitala kanaler, som t.ex. er egna kundportal och digitala brevlådor.

Metaforce hjälper er på hela den digitala resan för att göra kundkommunikationen till ett verkligt konkurrensmedel – från behovsanalys och idé till färdiglevererad lösning. Det är lätt att komma igång eftersom Metaforce inte kräver modifiering av era egna system och levereras helt enligt er organisations önskemål och behov, antingen på era egna servrar eller som en tjänst.

 
 
 

“The emergence of digital business in the utility sector puts customers in the center of the solution and requires a new type of customer engagement.”

- Gartner, Top 10 Trends Shaping the Utility Industry in 2016

 
 

GAMLA SYSTEM ÄR INGET PROBLEM

Många energibolag har en flora av gamla verksamhetskritiska IT-system som ska hantera skriftliga kommunikationsprocesser. Det gör att det tar mycket tid för IT att införa nya processer, som att t.ex. kunna kommunicera genom digitala kanaler. Det leder till höga IT-kostnader och förluster på grund av längre försäljningscykler, förlorade möjligheter, lägre CLV etc.

Med Metaforce är de gamla systemen inte ett problem utan en tillgång. Eftersom alla dokumentmallar och processer finns i Metaforce kommunikationshubb istället för ute i systemen slipper IT göra några förändringar i systemen. Det innebär att verksamheten kan fokusera på att kommunicera med kunderna istället för att vänta på IT, och IT kan lägga sin tid på andra viktiga uppgifter.

EFFEKTIV ORGANISATION SPARAR TID

Genom att hantera alla typer av skriftliga kommunikationsprocesser i Metaforce kommunikationshubb får er verksamhet tillgång till moderna och enkla verktyg som möjliggör snabb, effektiv och säker kunddialog genom både digitala och postala kanaler. Dessutom blir det enkelt för alla olika avdelningar, som t.ex. marknad, IT, juridik och produktägare, att organisera sig kring kundkommunikationen eftersom allt hanteras från ett och samma ställe – i ett kompetenscenter helt enkelt!

Enligt många av våra kunder innebär Metaforce mellan 80 - 90% snabbare ledtider för dokumentutvecklingsprojekt, samt en betydligt effektivare organisation och lösning som kräver färre resurser.