EFFEKTIVA ARKIVLÖSNINGAR

___

 

I en alltmer digitaliserad värld är ett säkert och väl fungerande e-arkiv en förutsättning för att skapa interaktiva processer och uppfylla legala krav och beviskrav t.ex. vid digitalt signerade avtal och dokument.

 
 
 

VIEWPOINT

Metaforce arkivsystem heter ViewPoint och skiljer sig från andra e-arkiv genom att lagra en s.k. AXML-fil istället för en PDF. När man vill titta på ett dokument i ViewPoint presenteras dokumentet för användaren via en PDF-läsare i användarens klient.

ViewPoint är ett tillval till Metaforce kommunikationshubb. Kommunikationshubben kan naturligtvis även leverera PDF- och PDF/A-filer till andra dokumentarkiv.

 
 
 

SMARTARE ÄN PDF

En AXML är ett neutralt mellanformat som skapas av Metaforce kommunikationshubb. Den innehåller alla grafiska instruktioner för ett visst dokument och referenser till delade resurser som teckensnitt, bilder, etc. Det betyder att en AXML tar mycket mindre diskutrymme än en PDF.

En AXML innehåller även de data som skapade dokumentet, vilket gör det möjligt att informationsförsörja andra system med data från ViewPoint – t.ex. ett CRM-system eller ett BI-system. Det sistnämnda är viktigt t.ex. för att spetsa till dialogen med individuella mottagare av ett dokument. En AXML-fil kan naturligtvis även signeras digitalt.

ViewPoint levereras som en molntjänst eller på era egna servar.