FÖRBÄTTRA KUNDUPPLEVELSEN

___

 

Förändringens vindar blåser på den nordiska energimarknaden. Nya aktörer, krav på förnyelsebar energi, elhubbar och digitalisering innebär stora utmaningar för energibolagen – men även flera spännande möjligheter!

Den kanske viktigaste möjligheten för energibolagen är skiftet mot en kundfokuserad energimarknad. Kunderna väljer inte längre energibolag enbart baserat på priset, utan även kundupplevelsen. För att fortsätta vara framgångsrika är det därför väsentligt för energibolagen att kunna kommunicera med sina kunder på ett personligt, relevant och intuitivt sätt - i alla kanaler.

Med Metaforce tar ni enkelt vara på kundupplevelsen!

 
 
 
 
 
 

DIGITALISERA ENERGIBOLAGET MED METAFORCE

Vi hjälper våra kunder att stärka kundupplevelsen och kundlojaliteten genom smartare kommunikationsprocesser som bidrar till nöjdare kunder, långsiktig lönsamhet och betydande besparingar. Med våra lösningar kan våra kunder använda sina kunddata på ett modernt sätt för att skapa relevanta och personliga kommunikationsprocesser via både digitala och postala kanaler – utan att behöva förändra sina IT-system.

 
 
 

“The emergence of digital business in the utility sector puts customers in the center of the solution and requires a new type of customer engagement.”

- Gartner, Top 10 Trends Shaping the Utility Industry in 2016

 
 

SMARTARE KOMMUNIKATION

Med Metaforce lösningar kan ert energibolag automatisera den skriftliga kommunikationen. Ni skapar allt från effektiva brevprocesser till interaktiva påloggade möten. Ni kan distribuera alla typer av skriftlig kommunikation via postala och digitala kanaler, som t.ex. er egna kundportal och digitala brevlådor.

NORDENS LEDANDE PLATTFORM

Det unika i vårt erbjudande är vår standardiserade kommunikationshubb som gör det lätt att organisera och hantera utveckling, produktion, distribution och arkivering av brev, dokument och meddelanden på ett effektivt och enhetligt sätt. Metaforce är nordens ledande leverantör av lösningar för effektiv skriftlig kommunikation och digital kunddialog.

 
 

METAFORCE HJÄLPER ER HELA VÄGEN

Metaforce hjälper er på hela den digitala resan för att göra kundkommunikationen till ett verkligt konkurrensmedel – från behovsanalys och idé till färdiglevererad lösning och förvaltning. Det är lätt att komma igång eftersom Metaforce inte kräver modifiering av era egna system och levereras helt enligt er organisations önskemål och behov, antingen på era egna servrar eller som en tjänst.