Metaforce, Nordens ledande leverantör av lösningar för Customer Communication Management (CCM), har fått förtroendet att hjälpa försäkringsbolaget Bliwa i sin fortsatta digitala resa genom att automatisera skriftlig kundkommunikation, i både digitala och postala kanaler.

Bliwa är ett modernt och kundcentrerat försäkringsbolag som sedan 2003 specialiserat sig på personriskförsäkringar. Tillsammans med kunderna sätter de samman försäkringspaket som ger trygghet i livets olika skeden.

Bliwa har under en period fokuserat arbetat med att digitalisera processer för att säkerställa fortsatt framgång på den svenska försäkringsmarknaden. Då Bliwa är ett kundcentrerat försäkringsbolag har de behov av att kommunicera ofta med kunderna på ett personligt, relevant och säkert sätt, i rätt kanaler. Försäkringsbolaget sökte därför en digital lösning som effektiviserar och förbättrar skriftlig kundkommunikation, men som fortsatt var flexibel nog att skapa kundanpassad kommunikation.

Bliwa har nu, som ett steg på sin digitala resa, valt att implementera Metaforce molntjänst för digitaliserad kundkommunikation.

- Vi ser redan nu många fördelar med Metaforce molntjänst. Nu kan vi lättare hantera vår kundkommunikation, och samtidigt utveckla den vidare. Vi sökte en lösning som gav oss flexibilitet att kundanpassa kommunikationen, att göra kunddialogen mer dynamisk. Det har vi nu med Metaforce lösning, säger Johan Gunnarson, vice VD och marknadschef på Bliwa.

- Tack vare vårt goda renommé på marknaden och vår långa erfarenhet kring kundkommunikationslösningar inom bl.a. bank- och försäkringsbranschen fick vi förtroendet av Bliwa att implementera vår molntjänstplattform för skriftlig kommunikation. Vi är givetvis mycket stolta över det förtroende som Bliwa gett oss och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete, säger Johan Junge, säljchef på Metaforce.

Om Metaforce molntjänst
Med Metaforce molntjänst får företag och organisationer tillgång till Nordens ledande plattform för skriftlig kommunikation direkt i molnet. Med lösningen kan användarna snabbt och enkelt ta till vara på digitaliseringens alla möjligheter till personligt anpassad kunddialog via både digitala och postala kanaler. 

Metaforce molntjänstplattform för skriftlig kommunikation passar alla typer och storlekar av verksamheter. Företag och organisationer ansluter sig snabbt och enkelt sina verksamhetssystem till molnplattformen där de kan skapa och underhålla mallar för brev, dokument och meddelanden på ett enhetligt sätt och sedan nå ut via digitala och postala kanaler.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Junge
Säljchef, Metaforce AB
Tel: +46 8 410 600 40
Email: johan.junge@metaforce.se

Om Metaforce
Metaforce är det ledande företaget inom Customer Communication Management (CCM) i Norden, vars lösningar hjälper företag och organisationer att digitalisera sin kunddialog. Metaforce förenklar för människor och verksamheter att automatisera den skriftliga kommunikationen och effektivt distribuera den via både digitala och postala kanaler.

Metaforce vision är att ta en ännu större position på CCM-marknaden genom att leverera innovativa lösningar där molntjänster spelar en central roll. Metaforces CCM-lösningar kan installeras lokalt (on-prem software) eller nyttjas som en molntjänst.

Metaforce är ett privatägt programvaruföretag som grundades redan 2003. Företagets huvudkontor är placerat i Stockholm men Metaforce arbetar idag på hela den nordiska marknaden. Bland kunderna återfinns bl. a. Skandia, If, Trygg-Hansa, AFA, Ålandsbanken och den norska myndigheten, NAV.

Läs mer om Metaforce och dess lösningar på www.metaforce.se